GARANTI

Sådan gør du

Det første, du skal gøre, hvis du er utilfreds med det arbejde, der er blevet udført, er at rette henvendelse til den el- eller vvsvirksomhed, der har udført arbejdet, og forelægge dem sagen. Hvis henvendelsen er forgæves, eller hvis virksomheden ikke har svaret på henvendelsen inden for tre uger, kan du forelægge sagen for Ankenævnet for Tekniske Installationer.

Sammen med klagen skal du indbetale et klagegebyr på 300 kr.. Gebyret får du tilbage, hvis klagen ikke bliver behandlet i ankenævnet, eller hvis nævnet giver klageren helt eller delvist medhold i klagen. På ankenævnets hjemmeside www.el-vvsanke.dk kan du downloade et klageskema samt læse mere om, hvordan sagen bliver behandlet i nævnet. Du kan også hente yderligere information og vejledning i sekretariatet for Ankenævnet for Tekniske Installationer på 87 41 77 90. Sekretariatet er åbent for henvendelse på alle hverdage mellem klokken 10.00 og 12.00. E-mail: anke@el-vvs-anke.dk

El- og vvsmærkerne er garanti for kvalitet

Hvis du får installationsarbejde udført af en el- eller vvs-installatør, som er medlem af TEKNIQ, får du garanti for sikkerhed, kvalitet og
faglighed. I installationsbranchen sætter vi en ære i at levere håndværk af høj kvalitet. Men skulle der i sjældne tilfælde komme grus i kommunikationen
mellem kunde og installatør har man mulighed for at klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer. Ankenævnet er et forbrugervenligt alternativ
til en dyr og langvarig retssag. Nævnet har til formål at bidrage til en let, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private forbrugere og medlemmer af TEKNIQ. Klager du over el- eller vvs-arbejde ved ankenævnet, har du garanti for, at ankenævnets kendelse (ellers domstolenes stadfæstelse af kendelsen) vil blive opfyldt, hvis firmaet ikke kan eller vil rette sig efter kendelsen. Garantiordningen dækker udgifter op til 150.000 kr. inkl. moms.